Erica Blyth

Leg. psykoterapeut, beteendevetare

Tel: 073-394 56 06
info@blythterapier.se


Jag erbjuder psykoterapi enskilt, för par eller familj. Utöver behandlingar på svenska arbetar jag även på engelska.

Områden jag bland annat arbetar med är trauma, PMS/PMSD, sexuell hälsa, hälsoångest, stress, återhämtning och depression. Med min kunskap och erfarenhet inom idrottspsykologi hjälper jag dig att utvecklas som idrottare och förebygga psykisk ohälsa.

Mer information hittar du här: blythterapier.se

 

Annika Piirimets

Psykosyntesterapeut under utbildning, MA

Tel: 070-764 54 39
annika@piirimets.se


Psykosyntes är inte en enskild metod utan en terapeutisk hållning och integrativ terapiform. Den håller samman flera perspektiv: djupet från psykoanalys och moderna psykodynamisk terapi, höjden från existentiell filosofi och transpersonell psykologi, samt riktning, vilja och beteendeförändring i nuet.

Varmt välkommen att kontakta mig!

Jag arbetar på svenska, engelska eller franska.

Läs mer här: verte.se

 

Jerusalem Yemane

KBT-terapeut, beteendevetare

Tel: 072-045 87 19
info@mindawareness.se


Jag är utbildad samtalsterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och Schematerapi. Jag har även en Kandidatexamen i beteendevetenskap(Socialpsykologi) och har över 10 års erfarenhet av att ha arbetat med samtal, behandling och coachning på individ och gruppnivå.

De terapeutiska behandlingsmetoderna som jag använder mig av är KBT, schematerapi samt tredje vågens KBT som innefattar ACT (acceptance and commitment terapi) och Mindfulness/medveten närvaro, CFT (compassionfokuserad terapi).

Jag har bred kulturell kompetens och utgår alltid från individen. Jag har ett öppet och icke-dömande förhållningssätt till de frågor som du vill ta itu med och genomför terapisessionerna med dina mål och behov i åtanke där jag strävar efter att upprätta en tillitsfull miljö där du kan känna dig bekväm och säker.

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva, Beteendeinriktade Terapier (SFKBT) och Beteendeterapeutiska föreningen (BTF). Jag följer dessa föreningar yrkesetiska regler och riktlinjer i mitt arbete.

Jag erbjuder samtalsterapi, föreläsningar & workshops till både privatpersoner och företag.

Mer information om mig och hur jag jobbar hittar du här: mindawareness.se

 

Jessica Heuvels

Aukt. dans- och rörelseterapeut
Ordförande i Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige

Tel: 073- 904 90 07
jessica@dansochrorelsepraktiken.com


Vad är dans- och rörelseterapi, DMT?

Dans- och rörelseterapi DMT är en av de konstnärliga terapiformerna med utgångspunkt i det kroppsliga uttrycket av att själv få uppleva, erfara och göra. Som dans- och rörelseterapeut använder jag mig av dans och eller rörelse i samspel med det talade ordet för att via dansen och rörelsen få igång en kreativ skapandeprocess. Den här processen blir ingången och startpunkten till en förändrings- eller reflektionsprocess. I processen riktas uppmärksamhet mot den kroppsliga, emotionella och mentala närvaron för att öka medvetenheten om vad som händer inom oss själva, i samspel med andra och ge möjlighet till bearbetning. Utmärkande för terapiformen är det icke-verbala och att kroppens uttryck får ta lika stor del som samtalet.

EVERY ”BODY” HAS A STORY TO TELL.

Viktigt! Tidigare erfarenheter eller kunskap i dans är absolut inte nödvändigt, man behöver inte kunna dansa och funktionsvariationer inte är ett hinder för att gå i dans- och rörelseterapi.

Mer information om mig och hur jag jobbar hittar du här: dansochrorelsepraktiken.com

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer, tveka inte att höra av dig.
Varmt välkommen!

 

Karoline Reuterstrand

Dipl. osteopat
Dipl. samtalsterapeut

Tel: 0704-54 04 36
info@samtalosteopati.se


Jag tar emot gamla som nya patienter och klienter för samtalsterapi och osteopatisk behandling.

Jag har hela min yrkeskarriär arbetat med människors fysiska och psykiska hälsa i olika skeden i livet – som diplomerad  osteopat, samtalsterapeut, hälso- och kostrådgivare samt inom sjukvård- och sjukgymnastikområdet.

I mitt arbete får jag enormt mycket positiv feedback i mötet med mina klienter och patienter. Det är en förmån att få se hur människor kan utvecklas emotionellt och ta nya steg i livet och även rent kroppsligt blir fri från värk, smärta och fysiska besvär.

Mitt mål är att stötta och hjälpa dig med all teori, kunskap och erfarenhet som jag samlat på mig genom åren – både i mitt arbete och i mitt privatliv. Jag vill påstå att jag levt, lärt och utvecklats och tagit mig igenom svåra situationer som jag rest mig ifrån och detta är en stor tillgång för mig idag i min profession och i mitt terapeutiska utövande.

‍Nu vill jag ge dig möjligheten att göra samma sak – att bli fri från smärta och kroppsliga besvär likväl som hämmande tankar, känslor och problematiska levnadsmönster som hindrar dig leva det liv du vill leva!

För mer information om mig och mina behandlingar, besök gärna min hemsida:

www.samtalosteopati.se

Om du har frågor, funderingar eller söker information för att känna dig trygg inför ditt besök, tveka inte att höra av dig!

Jag erbjuder:

Osteopatibehandling, återbesök 50 min: 1000 kr
Osteopatibehandling, nybesök 70 min: 1200 kr
Samtalsterapi 55 min: 800 kr
Dubbelsession: samtal + osteopati, 100 min: 1400 kr

Välkommen till Samtal & Osteopati!

 

Nadja Gordon Söderling

Dipl. samtalsterapeut

Tel: 073-628 05 00
nadjagordonsod@gmail.com

Det vi är medvetna om har vi möjlighet att förändra, utveckla och läka. Det vi är omedvetna om förblir oförändrat och påverkar oss på ett omedvetet plan, och står i vägen för vårt växande som individer.


Känner du dig blockerad inom ett visst område eller upplever att du fastnat i begränsande mönster? Har du svårt att närma dig en kärleksrelation eller upplever att du dras till ”fel” partners? Inget är för litet eller stort för att ta med in i terapirummet.

Jag erbjuder dig ett tryggt och kravlöst rum, ett empatiskt lyssnande och kärleksfull närvaro. Tillsammans utforskar vi dina tankar, känslor, beteendemönster, ditt undermedvetna och din högsta potential. Jag hjälper dig att hitta hem i dig själv istället för att söka bekräftelse hos andra. Jag är din aktiva guide till insikt, utveckling och läkning. För att kunna vara det är det viktigt att du engagerar dig och tar din process på allvar. En terapeutisk process är en ibland utmanande, men alltid gemensam resa.

Vilka masker döljer du dig bakom? Lider du av ångest eller befinner du dig i kris? Tampas du med skam eller skuld? Eller är du kanske nöjd med ditt liv i allmänhet men längtar efter något mer, kanske en känsla av mening eller inre frid? Vi jobbar med det terapeutiska samtalet, inre bilder/guidade visualiseringar och stolsarbete. Du och dina behov är alltid mitt fokus och metoderna anpassas därefter.

Om mig

Jag är diplomerad samtalsterapeut i Integrativ Psykoterapi med Psykosyntes som grund (motsvarande steg -1) från Humanova. Min kunskap omfattar både teorier och metoder från flera olika inriktningar – såsom KBT, Schematerapi, anknytningsteori, ACT (Acceptance Commitment Therapy) och Mindfulness. Psykosyntesen är en holistisk terapiform där man tar hela människan i beaktning; kropp, intellekt, känslor och själ. Vi är mer än våra sår och vår historia, våra inlärda beteenden och våra försvar. Fokus är begrepp som delpersonligheter, vilja, avidentifikation samt det transpersonella (bortom personligheten). Psykosyntesen har också en dörr öppen för det existentiella perspektivet om viljan finns, utifrån klientens egna livsåskådning. Läs mer om Psykosyntesterapi på www.humanova.se.

Att få följa med en människa på resan in i sig själv, på väg mot ökad medvetenhet, kraft och helhet, är mitt kall. För mig är det viktigt att ständigt förkovra mig inom mitt fält och jag går regelbundet i handledning för att på bästa sätt kunna stå till förfogande för mina klienter.

Förutom mitt stora intresse för mänsklig utveckling och relationer, har jag även en stark dragning till allt som har med matlagning och matkultur att göra och jag har tidigare arbetat som kock. Jag har en examen i socialantropologi och har bott i flera länder runt om i världen och pratar fem olika språk. Yoga, dans, och natur är andra återkommande teman i mitt liv där jag hämtar mycket energi och inspiration.

 

Christa Maynard

Cert. näringsterapeut, PhD i medicin

christa@healthinbalance.se
www.healthinbalance.se

PhD Medicine, University of Melbourne, Australia
PG.Dip. Personalised Nutrition, Middlesex University, UK
Nutritional Therapy Practice Diploma, CNELM, UK
Cert. Neurolinguistic Programming (NLP) Practitioner
BSc(Hons) Biochemistry
BAppSc Chemistry & Biochemistry
Yoga Alliance Certified Yoga Teacher
mNMTF, mBANT


Näringsmedicin/Funktionsmedicin

Jag jobbar utifrån ett funktionsmedicinskt perspektiv. Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling inom medicinen som kan ses som en brygga mellan skolmedicin och komplementär medicin.  Funktionsmedicin inriktar sig på individen istället för på sjukdomen, och försöker hitta de grundläggande orsakerna till varför ohälsa har uppstått.  Man ser kroppen som en helhet, sammansatt av flera kroppsfunktioner och organsystem som är kopplade till varandra och som påverkas av kost, näringsstatus, fysisk aktivitet, stress, miljö, relationer, tankar och genetik.  Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den får rätt förutsättningar, vilket vi kan bidra till genom att ta bort det som hindrar läkning och tillför det som främjar det.  Jag jobbar som något av en hälsodetektiv, där jag kopplar ihop ledtrådar för att försöka komma till de underliggande obalanserna som bidrar till dina symptom eller problem.

Om du har kroniska hälsotillstånd, eller bara vill optimera din hälsa för bättre välmående, prestation, mental klarhet och kognitiv förmåga, kan jag skräddarsy ett program för dig som är anpassat till dina förutsättningar och mål.

Kroniska hälsotillstånd påverkas till stor del av kost-och livsstilsfaktorer.

Typiska exempel på kroniska tillstånd är: mag- och tarmbesvär, trötthet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar (inkl. övervikt, kärlsjukdomar), frekventa förkylningar, kognitiv försämring, hormonella besvär, allergier, intoleranser, eksem, akne, sömnlöshet, ångest, nedstämdhet, humörsvängningar, huvudvärk, extrem mensvärk.

Kanske äter du relativt hälsosamt och tränar mycket, men känner att allt inte är optimalt, och generellt vill fortsätta förbättra din hälsa, prestation och ditt välmående för ett längre och hälsosammare liv.

Näringsterapikonsultation

Du fyller i ett detaljerat hälsoformulär samt en kostdagbok inför ditt besök, och under första konsultationen (2 timmar) går vi noga igenom din hälsohistoria för att bygga upp en detaljerad bild av din hälsa och de bidragande faktorerna till dina besvär.  Jag använder ofta skolmedicinska tester och ibland avancerade funktionella tester när de kan vara till hjälp, som till exempel tester av cyrexlabs.com.  Återbesöket tar ca 50-60 min och sker ca 6 veckor efter den första konsultationen.

Jag kommer från Australien men har bott i Sverige i 16 år så jag förstår svenska flytande.  Du är välkommen att både skriva och prata svenska.

Jag ger konsultationer både på engelska och på svenska.

 

Behnaz Zeraatgar

Leg. psykoterapeut

Tel: 072-927 36 33
info@kbtvalet.se


Jag har i grunden en magisterexamen i psykologi som består av kriminologi, pedagogik och psykologi. Vidare har jag även en Medicine magisterexamen med huvudområdet psykoterapi och är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (Karolinska Institutet).

Min övertygelse är att vi människor kan förändra destruktiva mönster och min ambition är att förmedla hopp och konkret hitta de terapeutiska verktyg som passar just dig och som kan leda dig till dina mål och önskningar. Att hjälpa människor minska lidande, utvecklas och hitta sin mening i livet är min drivkraft och min största passion.

Jag använder mig av mina teoretiska kunskaper i kombination med flerårig praktisk erfarenhet (14 års behandlings erfarenhet) och framförallt mitt personliga förhållningssätt i möte med andra människor.

Språk som jag bedriver terapi på är förutom svenska även engelska och persiska.

 

Ellen Collin

Ellen Collin

Leg. psykoterapeut
Certifierad EMDR-terapeut

Tel 070 526 41 46
ellen.collin@telia.com

Hos mig kan du söka hjälp vid akut kris eller för en längre samtalskontakt.


Min inriktning och utbildning är integrativ och för mig är det viktigt att hålla mig uppdaterad på forskning och utveckling inom neurovetenskap och psykoterapi. Jag är specialiserad inom EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Min erfarenhet är att våra psykiska svårigheter idag (såsom depression, relationssvårihger, sömnstörningar, oro, tvång och ångest) ofta har sin grund i små eller stora störande händelser tidigare i livet. Att fokusera på dessa händelser brukar leda till snabb förbättring i psykiskt/fysiskt avseende. Det bidrar också till ökad kontakt med den inneboende förmågan till självläkning. Detta går utmärkt att kombinera med att undersöka beteenden i nutid. Kunskap om kroppen och nervsystemet är en viktig del för ökad förståelse för de egna känslomässiga reaktionerna.

Självmedkänsla följer som en röd tråd oavsett metod. Jag har även bred erfarenhet av somatiska sjukdomstillstånd genom flera års arbete i vården. Även existentiella frågor ligger mig varmt om hjärtat.

Länkar:

www.emdr.se

www.aedpinstitute.org

www.tarabrach.com

www.affectphobiatherapy.com

www.maibergerinstitute.com/polyvagal-theory-emdr

 

Johanna Falk

Johanna Falk

Beteendevetare (SU)
Näringsterapeut (cert.)
Funktionsmedicinare (Medicinutbildning 80p, BMC, Uppsala Universitet)

johanna.falk@oih.se


Välkommen till mig för ett besök. Jag är näringsterapeut med specialitet inom funktionsmedicin.

Jag är specialiserad inom sambandet mellan kroppsliga och själsliga symtom och har lång erfarenhet av behandlingar av mag-tarmbesvär, hormonella besvär, infektioner, tungmetaller, vissa hudbesvär, liksom av trötthet, nedstämdhet och bristande självkänsla.

Hur arbetar en näringsterapeut med inriktning på funktionsmedicin?

Funktionsmedicinen vilar på en solid vetenskaplig grund och kan ses som en brygga mellan skol- och alternativmedicin. Inom funktionsmedicinen arbetar vi med att optimera varje individs hälsa genom att utvärdera via laboratorietester och behandla med kost, vitaminer, mineraler, örter, amino- och fettsyror, liksom enzymer och andra naturliga substanser.
Funktionsmedicinen ser dig som en helhet och tar hänsyn till arv, miljö och livsstil. Funktionsmedicinen arbetar processinriktat för att kartlägga orsaken till dina symtom och använder metoder som stimulerar kroppens självläkande förmåga genom att rensa ut slaggprodukter och bygga upp frisk vävnad och friska funktioner. Funktionsmedicinen kan också kombineras med behandling från läkare och kroppsbehandlingar. Funktionsmedicinen har en starkt vitaliserande verkan och kan motverka symtom som förknippas med åldrandet.

Föredrag och undervisning

Jag håller föredrag om kroppen, din diet, mineraler och analysmetoder. Jag arbetar med att utbilda blivande näringsterapeuter på Näringscenter.

För mer information om Funktionsmedicin och hur det går till vid nybesök och uppföljning, klicka här, Välkommen till Johanna Falk.

Välkommen att kontakta mig!