Christa Maynard

Cert. näringsterapeut
PhD i medicin

christa@healthinbalance.se
www.healthinbalance.se

PhD Medicine, University of Melbourne, Australia
PG.Dip. Personalised Nutrition, Middlesex University, UK
Nutritional Therapy Practice Diploma, CNELM, UK
Cert. Neurolinguistic Programming (NLP) Practitioner
BSc(Hons) Biochemistry
BAppSc Chemistry & Biochemistry
Yoga Alliance Certified Yoga Teacher
mNMTF, mBANT


Näringsmedicin/Funktionsmedicin

Jag jobbar utifrån ett funktionsmedicinskt perspektiv. Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling inom medicinen som kan ses som en brygga mellan skolmedicin och komplementär medicin.  Funktionsmedicin inriktar sig på individen istället för på sjukdomen, och försöker hitta de grundläggande orsakerna till varför ohälsa har uppstått.  Man ser kroppen som en helhet, sammansatt av flera kroppsfunktioner och organsystem som är kopplade till varandra och som påverkas av kost, näringsstatus, fysisk aktivitet, stress, miljö, relationer, tankar och genetik.  Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den får rätt förutsättningar, vilket vi kan bidra till genom att ta bort det som hindrar läkning och tillför det som främjar det.  Jag jobbar som något av en hälsodetektiv, där jag kopplar ihop ledtrådar för att försöka komma till de underliggande obalanserna som bidrar till dina symptom eller problem.

Om du har kroniska hälsotillstånd, eller bara vill optimera din hälsa för bättre välmående, prestation, mental klarhet och kognitiv förmåga, kan jag skräddarsy ett program för dig som är anpassat till dina förutsättningar och mål.

Kroniska hälsotillstånd påverkas till stor del av kost-och livsstilsfaktorer.

Typiska exempel på kroniska tillstånd är: mag- och tarmbesvär, trötthet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar (inkl. övervikt, kärlsjukdomar), frekventa förkylningar, kognitiv försämring, hormonella besvär, allergier, intoleranser, eksem, akne, sömnlöshet, ångest, nedstämdhet, humörsvängningar, huvudvärk, extrem mensvärk.

Kanske äter du relativt hälsosamt och tränar mycket, men känner att allt inte är optimalt, och generellt vill fortsätta förbättra din hälsa, prestation och ditt välmående för ett längre och hälsosammare liv.

Näringsterapikonsultation

Du fyller i ett detaljerat hälsoformulär samt en kostdagbok inför ditt besök, och under första konsultationen (2 timmar) går vi noga igenom din hälsohistoria för att bygga upp en detaljerad bild av din hälsa och de bidragande faktorerna till dina besvär.  Jag använder ofta skolmedicinska tester och ibland avancerade funktionella tester när de kan vara till hjälp, som till exempel tester av cyrexlabs.com.  Återbesöket tar ca 50-60 min och sker ca 6 veckor efter den första konsultationen.

Jag kommer från Australien men har bott i Sverige i 16 år så jag förstår svenska flytande.  Du är välkommen att både skriva och prata svenska.

Jag ger konsultationer både på engelska och på svenska.

Behnaz Zeraatgar

Tel: 072-927 36 33
info@kbtvalet.se

Leg. psykoterapeut


Jag har i grunden en magisterexamen i psykologi som består av kriminologi, pedagogik och psykologi. Vidare har jag även en Medicine magisterexamen med huvudområdet psykoterapi och är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (Karolinska Institutet).

Min övertygelse är att vi människor kan förändra destruktiva mönster och min ambition är att förmedla hopp och konkret hitta de terapeutiska verktyg som passar just dig och som kan leda dig till dina mål och önskningar. Att hjälpa människor minska lidande, utvecklas och hitta sin mening i livet är min drivkraft och min största passion.

Jag använder mig av mina teoretiska kunskaper i kombination med flerårig praktisk erfarenhet (14 års behandlings erfarenhet) och framförallt mitt personliga förhållningssätt i möte med andra människor.

Språk som jag bedriver terapi på är förutom svenska även engelska och persiska.

 

Johanna Martinsson

Tel. 070-870 75 53
johanna.gestaltterapi@hotmail.com

Dipl. gestaltterapeut

 

 

 

 

 


Det kan finnas många anledningar till att vi människor väljer att gå i terapi. Du kanske går igenom en svår tid i en nära relation eller i arbetslivet, är orolig eller har ångest, känner ohanterlig stress, känner dig nedstämd, deprimerad eller önskar personlig utveckling och djupare självförståelse.

I terapin är det du och ditt behov som är centralt. I mötet med mig får du stöd att sortera upplevelser, tankar, känslor och beteenden för att kunna förstå dessa utifrån deras sammanhang. Tillsammans kan vi undersöka hur det ser ut i ditt liv och i dina relationer, synliggöra mönster och vad som styr dig idag samt hur du skulle vilja ha det. Gestaltterapi ser på människan som kapabel att påverka sig själv. Genom att prova andra sätt att vara, tänka och göra kommer du successivt att öka din medvetenhet och utveckla din förmåga att skapa mening, växt och hälsa i mötet med andra.

Gestaltterapi är en humanistisk form av samtalsterapi som vilar på existentiell och relationell teoretisk grund. Terapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn och utgår från vad vi tänker och känner i nuet.

Om mig
Jag är dipl. gestaltterapeut och har utbildat mig under fyra år vid Gestaltakademin. Jag har vidareutbildning inom stressområdet och är dipl. stress och avspänningspedagog samt mindfulnessinstruktör inom Mindfulnessbaserad Stressreduktion (MBSR).

Min bakgrund är en fil. kand. inom HR/psykologi där jag under 20 år har arbetat i olika roller med HR-frågor. Idag verkar jag som specialist inom arbetsmiljö med både rehabiliterande samt förebyggande och stödjande insatser på individ- och gruppnivå; exempelvis konflikthantering, grupputveckling, stresshantering samt hälsofrämjande ledarskap. Jag har också en bakgrund som behandlare inom psykiatrin med barn och familjer.

Kostnad
Jag tar emot klienter i korta eller längre terapier. Privatpersoner betalar 800 kr (inkl. moms) för 60 minuter.

Om du funderar på att gå i terapi är du välkommen att kontakta mig för ett första kostnadsfritt samtal och ett förutsättningslöst möte.

Som samtalsterapeut har jag tystnadsplikt och ansvarsförsäkring. Jag har också egen regelbunden handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Ellen Collin

Ellen CollinHos mig kan du söka hjälp vid akut kris eller för en längre samtalskontakt.

Tel 070 526 41 46
ellen.collin@telia.com

Leg. psykoterapeut
Certifierad EMDR-terapeut


Min inriktning och utbildning är integrativ och för mig är det viktigt att hålla mig uppdaterad på forskning och utveckling inom neurovetenskap och psykoterapi. Jag är specialiserad inom EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Min erfarenhet är att våra psykiska svårigheter idag (såsom depression, relationssvårihger, sömnstörningar, oro, tvång och ångest) ofta har sin grund i små eller stora störande händelser tidigare i livet. Att fokusera på dessa händelser brukar leda till snabb förbättring i psykiskt/fysiskt avseende. Det bidrar också till ökad kontakt med den inneboende förmågan till självläkning. Detta går utmärkt att kombinera med att undersöka beteenden i nutid. Kunskap om kroppen och nervsystemet är en viktig del för ökad förståelse för de egna känslomässiga reaktionerna.

Självmedkänsla följer som en röd tråd oavsett metod. Jag har även bred erfarenhet av somatiska sjukdomstillstånd genom flera års arbete i vården. Även existentiella frågor ligger mig varmt om hjärtat.

Länkar:

www.emdr.se

www.aedpinstitute.org

www.tarabrach.com

www.affectphobiatherapy.com

www.maibergerinstitute.com/polyvagal-theory-emdr

Johanna Falk

Johanna FalkVälkommen till mig för ett besök. Jag är näringsterapeut med specialitet inom Funktionsmedicin.

Jag är specialiserad inom sambandet mellan kroppsliga och själsliga symtom och har lång erfarenhet av behandlingar av mag-tarmbesvär, hormonella besvär, infektioner, tungmetaller, vissa hudbesvär, liksom av trötthet, nedstämdhet och bristande självkänsla.

Hur arbetar en näringsterapeut med inriktning på funktionsmedicin?
Funktionsmedicinen vilar på en solid vetenskaplig grund och kan ses som en brygga mellan skol- och alternativmedicin. Inom funktionsmedicinen arbetar vi med att optimera varje individs hälsa genom att utvärdera via laboratorietester och behandla med kost, vitaminer, mineraler, örter, amino- och fettsyror, liksom enzymer och andra naturliga substanser.
Funktionsmedicinen ser dig som en helhet och tar hänsyn till arv, miljö och livsstil. Funktionsmedicinen arbetar processinriktat för att kartlägga orsaken till dina symtom och använder metoder som stimulerar kroppens självläkande förmåga genom att rensa ut slaggprodukter och bygga upp frisk vävnad och friska funktioner. Funktionsmedicinen kan också kombineras med behandling från läkare och kroppsbehandlingar. Funktionsmedicinen har en starkt vitaliserande verkan och kan motverka symtom som förknippas med åldrandet.

Föredrag och undervisning.
Jag håller föredrag om kroppen, din diet, mineraler och analysmetoder. Jag arbetar med att utbilda blivande näringsterapeuter på Näringscenter.

För mer information om Funktionsmedicin och hur det går till vid nybesök och uppföljning, klicka här, Välkommen till Johanna Falk.

Välkommen att kontakta mig på E-post johanna.falk@oih.se

Beteendevetare (SU), Näringsterapeut (cert.), Funktionsmedicinare (Medicinutbildning 80p, BMC, Uppsala Universitet)

 

Cecilia Magnander

Cecilia Magnander

Socionom – Socialhögskolan  (Stockholms Universitet)
Terapeututbildning – KBT – Svenska Institutet för Kognitiv
Diplomerad Coach från Coachutbildning Sverige


Jag har arbetat med olika typer av samtal i hela mitt yrkesliv. Jag startade min karriär genom att arbeta med anställningsintervjuer inom näringslivet, innan jag gick vidare till att fokusera på karriär -och livscoachning med såväl medarbetare som chefer.  På senare år har jag arbetat med rehabilitering av sjukskrivna bland annat pga utbrändhet. Jag har även arbetat som kurator för människor med långvarig smärta och stress och har stor erfarenhet av att möta människor som vill få en förändring i sitt liv och därigenom få en bättre balans. Idag arbetar jag som KBT terapeut på min mottagning på Odenplans Integrerade Hälsoklinik.

KBT – Terapi
Inom kognitiv beteendeterapi (KBT) arbetar klient och terapeut med att kartlägga och förstå klientens tankemönster, känslor och handlingar, reaktioner i samspelet med sin omgivning. Genom att bli medveten om hur vi tänker, kan vi lära oss att byta ut negativa och disfunktionella tankar till mer positiva tankar. Insikten av att förstå hur vi tänker ger oss möjligheten att lättare göra förändringar och därigenom kunna leva ett mer positivt liv. Att titta på sina tankemönster och att utmana gamla invanda tankemönster är viktiga inslag i KBT- terapi.

KBT -terapi utmärks också av att den är strukturerad och målinriktad. Både klient och terapeut är aktiva under samtalet. Klienten arbetar med hemuppgifter mellan samtalen för att träna i vardagen på det som man har arbetat med på senaste sessionen. Detta är ett sätt att hålla igång terapin mellan samtalen och att komma vidare med sitt förändringsarbete. I KBT fokuseras främst på nuet – vad det är som gör att problemet vidmakthålls idag? Tidigare erfarenheter och vår livshistoria är dock ofta mycket viktiga ingredienser för att förstå hur vi fungerar idag.

Jag ser de som min uppgift att ge människor insikter och därigenom bra verktyg, så de kan leva ett liv med bättre balans. Jag möter dagligen personer med oro, ångest, depressioner, dålig självkänsla, stress, tvångstankar och par som vill gå i parterapi.

Vill du veta mer om KBT- terapi och hur den kan hjälpa dig i ditt vardagliga liv? Alla människor mår bra av att gå i terapi och inga problem är egentligen för små. Kontakta mig redan idag på 0708 67 30 42 eller maila mig på info@kbtterapistockholm.se eller gå in på min nya hemsida www.kbtterapistockholm.se Alla människor mår bra av att gå i terapi och inga problem är egentligen för små.

Charlotta Lindahl

Som psykoterapeut arbetar jag för att alla människor ska upptäcka sina egna potentialer, resurser och hitta det friska inom sig.

Tel: 0707-970790
charlottalindahl@gmail.com

Mottagning enbart i Östersund

Leg psykoterapeut med systemisk inriktning, socionom, coach
Cert EMDR-terapeut, cert EMDR-handledare
Lifespan Integration terapeut
Internal Family Systems therapy (IFS), Traumaterapeut
Vidareutbildningar i kris, trauma, sexuella övergrepp och strukturell dissociation.


Som psykoterapeut har jag specialiserat mig på läkning efter kriser, traumatiska händelser och upplevelser av försummelse. Jag arbetar för att alla ska upptäcka sina egna potentialer, resurser och hitta det friska inom sig.

Psykoterapi kan behövas när en människa varit med om svåra upplevelser, övergrepp och/eller försummelse.
Jag använder terapeutiska metoder som möjliggör snabb läkning utan att det leder till retraumatisering.
Läkningsarbetet möjliggörs av att vi människor har en inneboende förmåga till återhämtning och utveckling.

Min inriktning är integrativ, jag har samlat kunskap från bland annat systemisk familjeterapi, psykodynamisk terapi, kognitiv psykologi, interpersonell neurobiologi, samt allmänmänsklig kunskap. Jag har 45 års erfarenhet av arbete med terapi, samtal, vägledning och handledning.

Till mig kommer barn, ungdomar, vuxna och ibland par.
De människor som kontaktar mig plågas ofta av koncentrationssvårigheter, relationsproblem, ledsenhet/depressioner, ångest, oro, sömnsvårigheter och svårigheter att känna sig värdefulla och sedda. Dessa upplevelser kan aktualiseras av händelser i det dagliga livet, såsom relationer, konflikter med ursprungsfamiljen eller på arbetsplatsen med mera.

Jag har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänsten och behandlingshem.

Jag har även lång erfarenhet som handledare inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin, rättspsykiatri och socialtjänst, behandlingshem och rehabiliteringsträdgårdar.

Jag föreläser om konsekvenser av trauma och försummelse. Om hur vi kan förstå oss själva och varför det kan vara så komplicerat med relationer ibland.

Som terapeut och handledare arbetar jag för att ge människor möjlighet att utveckla delar av sig själva som de vet eller anar behöver utvecklas i ett framtida eget ledarskap. Detta möjliggör också att man upptäcka hinder, som står i vägen för att utvecklas. Jag är en utomstående partner som hjälper människor hitta ny medvetenhet, som i sin tur möjliggör nya handlingar.
Terapiarbete handlar om att komma vidare i sitt liv och kunna leva i nuet.

Välkommen att höra av dig om du bor i Östersund med omnejd!

 

Länkar:

EMDR Sverige
Lifespan Integration
Internal Family Systems terapi
Svenska föreningen för Familjeterapi
Interpersonel neurobiologi Daniel Siegel
WONSA World of No Sexual Abuse
Samrådsforum för Psykoterapi

Pröva detta när du känner dig stressad eller orolig

Maria Berglund Rantén

Maria Berglund Ranten

Bsc. Hons, Näringsmedicinare


Maria Berglund Rantén
mariaranten@icloud.com
www.naringsmedicin.com

Bachelor of Science (Hons) in Nutritional Therapy, University of Westminster, London 2006
Certifierad näringsmedicinare enl. NMTF, 2015
The Institute for Functional Medicine, USA (snart certifierad efter fyra års utbildning).

Från det att jag blev färdig med min utbildning i London har jag fokuserat på autoimmunsjukdomar (AIS), kroniska symptom, mental hälsa, hormoner, neurotransmittorer och mage/tarm. Jag hjälper stora som små. Det finns alltid en anledning till varför ohälsa uppstår och ger man kroppen rätt stöd så är den fantastisk på att läka sig själv.

Autoimmunsjukdomar
En AIS är när kroppens eget immunförsvar tar fel på en inkräktare/ett ämne och sig själv så när immunförsvaret börjar kriga mot inkräktaren förstör den även sin egen vävnad. En AIS försvinner inte av sig själv utan man måste hitta grundorsaken till varför immunförsvaret självkrigar.

Exempel på vanliga AIS: Hashimotos (sköldkörteln) eksem, psoriasis, vitiligo, reumatism, MS, Lupus, perniciös anemi (B12 brist), celiaki, ulceröst kolit, Crohns, ataxi (svårighet med muskel koordination). Förutom dessa AIS så är det mycket vanligt att tillstånd som ADHD, autism, OCD (tvångssyndrom), neurologiska symptom, försämrad kognitiv förmåga (minne, koncentration), Alzheimers, huvudvärk, håravfall och hjärt & kärlsjukdom har en autoimmun komponent.

De områden jag analyserar och som bidrar till kronisk ohälsa och AIS
• mat överkänsligheter
• näringsbrister
• stress
• mikrober (tex virus, bakterier, parasiter, svamp)
• tungmetaller och andra giftiga ämnen
• organens funktion

Näringsmedicinsk konsultation
Innan konsultationen så får du fylla i en matdagbok och två hälsoformulär. Under första konsultationen som tar 1.5 timme så går vi noga igenom formulären och din sjukdomshistoria. Jag tar ofta hjälp av avancerade labtester från USA för att finna grundorsaken till symptom/obalanser, bla genom www.cyrexlabs.com Jag är den enda i Sverige som har tillgång till Cyrex labtester. Uppföljningen tar 45-60 minuter och sker ca 4 veckor efter första träffen. Jag hjälper till med kost och livsstilsråd samt rekommenderar högkvalitativa supplements.

Jag och min familj flyttade tillbaka till Stockholm 2014 efter att ha bott i London i 18 år. Det känns spännande att ha börjat jobba inom näringsmedicin här i Sverige och jag hoppas kunna hjälpa så många som möjligt att komma tillbaka till full hälsa och vitalitet.

 

Lena Johansson

Lena Johansson

Diplomerad Psykosyntesterapeut


Under Coronautbrottet erbjuder jag terapi och samtalsstöd även på distans via Skype, telefon eller andra digitala plattformar. Dessutom utanför kontorstider vid behov.

Behöver du…                                                        

 • Se över din livssituation
 • Bryta mönster som saboterar
 • Få stöd i din smärta och sorg
 • Skapa sunda relationer
 • Få balans mellan görande och varande
 • Stärka din yrkes-/föräldraroll
 • Hitta lusten och glädjen
 • Förstå mer vem du är
 • Läka gamla sår och leva i nuet

Jag är Diplomerad Psykosyntesterapeut och har utbildat mig under fyra år vid Psykosyntesakademin i Stockholm. Utbildningen har jag kompletterat med olika kurser, bl.a. i KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Dessutom har jag bred erfarenhet från näringslivet där jag har arbetat för såväl inhemska som multinationella bolag, bl.a. flygbolag och hotellkedjor. Personalfrågor, rekrytering, utbildning och ledarskap är några av de områden som jag har täckt in under mitt arbetsliv.

I samtalen med mig finns möjligheter att få berätta om dig själv och ditt liv och bli tagen på allvar. När livet inte blir som vi har tänkt oss behöver vi många gånger sätta ord på det som gör ont och förstå varför vi mår som vi gör. I takt med att orden blir levande för oss själva fyller vi på vår bägare med större självinsikt och ökad medvetenhet och kan börja utforska vår längtan efter ett mer meningsfullt liv.

Psykosyntesen ser till hela människan, dvs. samspelet mellan känslor, intellekt, kropp och själ, och betonar det friska i oss. Våra motgångar och hinder kan därmed bli användbara erfarenheter och tillgångar på vägen mot en tillvaro där vi blir mer av oss själva, får större acceptans och där vi kan utnyttja vår fulla potential. Läs mer på www.lenajohansson.se

Varmt välkommen att kontakta mig på 0709-606189 eller lenamjsson@gmail.com

Rebecka Bobst

 

 

 

Tel. 0704-16 31 56
rebecka@bobstterapi.se

Samtalsterapeut i psykosyntes
KBT-terapeut
Schematerapi, ACT och CFT utbildad
Lärare i mindfulness och mindful self-compassion


Aktuellt med anledning av coronaviruset:
Mottagningen är öppen som vanligt för fysiska besök. Jag erbjuder terapi och stödsamtal
även på distans via telefon eller videosamtal för dig som hellre vill det, och under det aktuella coronautbrottet håller jag utökade och flexibla arbetstider för att underlätta tillgängligheten. 

Välkommen till terapi hos mig. I terapi får du utrymme och tid till att stanna upp och vända dig till det som är viktigt för dig.

 • Går du igenom en kris eller förändringsperiod och behöver trygghet och vägledning på vägen?
 • Vill du ta reda på vad du egentligen vill och tycker är viktigt?
 • Har du relationer med komplikationer och behöver nya perspektiv?
 • Upplever du sorg, oro eller stress?
 • Känner du dig otillfredsställd i livet fastän du i stort sett har allt?

Med samtalsterapi kan hinder och svårigheter bli en insiktsgivande upptäcktsresa i dig själv som ger dig nya perspektiv och erfarenheter. I terapin riktar vi ibland främst in oss på ditt liv här och nu och framåt, ibland tittar vi tillbaka i tiden på din historia för att få insikter kring vad som påverkar dina mönster och reaktioner än idag. Tillsammans lyssnar vi in på det du bär med dig och vilken livsriktning du vill gå i. Vi möter det med medkänsla och respekt och skapar förutsättningarna för att du ska kunna göra medvetna val i nuet och framtiden. Under terapins gång får du förhållningssätt och redskap för att hantera olika situationer, känslor och beteenden, och kommer i kontakt med din egen inre omtanke och stabilitet.

Min bakgrund
Jag är samtalsterapeut, KBT-terapeut och schematerapiutbildad. Jag är även lärare i Mindfulness-Baserad Stress Reduktion (MBSR) och lärare i Mindful Self-Compassion (MSC). I mitt arbete som terapeut integrerar jag schematerapi, KBT, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT), mindfulness och självmedkänsla.

Jag välkomnar både svensk- och engelsktalande klienter.

Praktisk information
Kostnad:
50 min session 900 kr.

Första träffen är ett prova-på samtal till ett reducerat pris om 500 kr.

Välkommen!
Rebecka Bobst
0704-16 31 56
rebecka@bobstterapi.se
Läs mer på min hemsida: www.bobstterapi.se