Johanna Falk

Johanna FalkVälkommen till mig för ett besök. Jag är näringsterapeut med specialitet inom Funktionsmedicin.

Jag är specialiserad inom sambandet mellan kroppsliga och själsliga symtom och har lång erfarenhet av behandlingar av mag-tarmbesvär, hormonella besvär, infektioner, tungmetaller, vissa hudbesvär, liksom av trötthet, nedstämdhet och bristande självkänsla.

Hur arbetar en näringsterapeut med inriktning på funktionsmedicin?
Funktionsmedicinen vilar på en solid vetenskaplig grund och kan ses som en brygga mellan skol- och alternativmedicin. Inom funktionsmedicinen arbetar vi med att optimera varje individs hälsa genom att utvärdera via laboratorietester och behandla med kost, vitaminer, mineraler, örter, amino- och fettsyror, liksom enzymer och andra naturliga substanser.
Funktionsmedicinen ser dig som en helhet och tar hänsyn till arv, miljö och livsstil. Funktionsmedicinen arbetar processinriktat för att kartlägga orsaken till dina symtom och använder metoder som stimulerar kroppens självläkande förmåga genom att rensa ut slaggprodukter och bygga upp frisk vävnad och friska funktioner. Funktionsmedicinen kan också kombineras med behandling från läkare och kroppsbehandlingar. Funktionsmedicinen har en starkt vitaliserande verkan och kan motverka symtom som förknippas med åldrandet.

Föredrag och undervisning.
Jag håller föredrag om kroppen, din diet, mineraler och analysmetoder. Jag arbetar med att utbilda blivande näringsterapeuter på Näringscenter.

För mer information om Funktionsmedicin och hur det går till vid nybesök och uppföljning, klicka här, Välkommen till Johanna Falk.

Välkommen att kontakta mig på E-post johanna.falk@oih.se

Beteendevetare (SU), Näringsterapeut (cert.), Funktionsmedicinare (Medicinutbildning 80p, BMC, Uppsala Universitet)

 

Cecilia Magnander

Cecilia Magnander

Socionom – Socialhögskolan  (Stockholms Universitet)
Terapeututbildning – KBT – Svenska Institutet för Kognitiv
Diplomerad Coach från Coachutbildning Sverige


Jag har arbetat med olika typer av samtal i hela mitt yrkesliv. Jag startade min karriär genom att arbeta med anställningsintervjuer inom näringslivet, innan jag gick vidare till att fokusera på karriär -och livscoachning med såväl medarbetare som chefer.  På senare år har jag arbetat med rehabilitering av sjukskrivna bland annat pga utbrändhet. Jag har även arbetat som kurator för människor med långvarig smärta och stress och har stor erfarenhet av att möta människor som vill få en förändring i sitt liv och därigenom få en bättre balans. Idag arbetar jag som KBT terapeut på min mottagning på Odenplans Integrerade Hälsoklinik.

KBT – Terapi
Inom kognitiv beteendeterapi (KBT) arbetar klient och terapeut med att kartlägga och förstå klientens tankemönster, känslor och handlingar, reaktioner i samspelet med sin omgivning. Genom att bli medveten om hur vi tänker, kan vi lära oss att byta ut negativa och disfunktionella tankar till mer positiva tankar. Insikten av att förstå hur vi tänker ger oss möjligheten att lättare göra förändringar och därigenom kunna leva ett mer positivt liv. Att titta på sina tankemönster och att utmana gamla invanda tankemönster är viktiga inslag i KBT- terapi.

KBT -terapi utmärks också av att den är strukturerad och målinriktad. Både klient och terapeut är aktiva under samtalet. Klienten arbetar med hemuppgifter mellan samtalen för att träna i vardagen på det som man har arbetat med på senaste sessionen. Detta är ett sätt att hålla igång terapin mellan samtalen och att komma vidare med sitt förändringsarbete. I KBT fokuseras främst på nuet – vad det är som gör att problemet vidmakthålls idag? Tidigare erfarenheter och vår livshistoria är dock ofta mycket viktiga ingredienser för att förstå hur vi fungerar idag.

Jag ser de som min uppgift att ge människor insikter och därigenom bra verktyg, så de kan leva ett liv med bättre balans. Jag möter dagligen personer med oro, ångest, depressioner, dålig självkänsla, stress, tvångstankar och par som vill gå i parterapi.

Vill du veta mer om KBT- terapi och hur den kan hjälpa dig i ditt vardagliga liv? Alla människor mår bra av att gå i terapi och inga problem är egentligen för små. Kontakta mig redan idag på 0708 67 30 42 eller maila mig på info@kbtterapistockholm.se eller gå in på min nya hemsida www.kbtterapistockholm.se Alla människor mår bra av att gå i terapi och inga problem är egentligen för små.

Charlotta Lindahl

Som psykoterapeut arbetar jag för att alla människor ska upptäcka sina egna potentialer, resurser och hitta det friska inom sig.

Tel: 0707-970790
charlottalindahl@gmail.com

Mottagning enbart i Östersund

Leg psykoterapeut med systemisk inriktning, socionom, coach
Cert EMDR-terapeut, cert EMDR-handledare
Lifespan Integration terapeut
Internal Family Systems therapy (IFS), Traumaterapeut
Vidareutbildningar i kris, trauma, sexuella övergrepp och strukturell dissociation.


Som psykoterapeut har jag specialiserat mig på läkning efter kriser, traumatiska händelser och upplevelser av försummelse. Jag arbetar för att alla ska upptäcka sina egna potentialer, resurser och hitta det friska inom sig.

Psykoterapi kan behövas när en människa varit med om svåra upplevelser, övergrepp och/eller försummelse.
Jag använder terapeutiska metoder som möjliggör snabb läkning utan att det leder till retraumatisering.
Läkningsarbetet möjliggörs av att vi människor har en inneboende förmåga till återhämtning och utveckling.

Min inriktning är integrativ, jag har samlat kunskap från bland annat systemisk familjeterapi, psykodynamisk terapi, kognitiv psykologi, interpersonell neurobiologi, samt allmänmänsklig kunskap. Jag har 45 års erfarenhet av arbete med terapi, samtal, vägledning och handledning.

Till mig kommer barn, ungdomar, vuxna och ibland par.
De människor som kontaktar mig plågas ofta av koncentrationssvårigheter, relationsproblem, ledsenhet/depressioner, ångest, oro, sömnsvårigheter och svårigheter att känna sig värdefulla och sedda. Dessa upplevelser kan aktualiseras av händelser i det dagliga livet, såsom relationer, konflikter med ursprungsfamiljen eller på arbetsplatsen med mera.

Jag har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänsten och behandlingshem.

Jag har även lång erfarenhet som handledare inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin, rättspsykiatri och socialtjänst, behandlingshem och rehabiliteringsträdgårdar.

Jag föreläser om konsekvenser av trauma och försummelse. Om hur vi kan förstå oss själva och varför det kan vara så komplicerat med relationer ibland.

Som terapeut och handledare arbetar jag för att ge människor möjlighet att utveckla delar av sig själva som de vet eller anar behöver utvecklas i ett framtida eget ledarskap. Detta möjliggör också att man upptäcka hinder, som står i vägen för att utvecklas. Jag är en utomstående partner som hjälper människor hitta ny medvetenhet, som i sin tur möjliggör nya handlingar.
Terapiarbete handlar om att komma vidare i sitt liv och kunna leva i nuet.

Välkommen att höra av dig om du bor i Östersund med omnejd!

 

Länkar:

EMDR Sverige
Lifespan Integration
Internal Family Systems terapi
Svenska föreningen för Familjeterapi
Interpersonel neurobiologi Daniel Siegel
WONSA World of No Sexual Abuse
Samrådsforum för Psykoterapi

Pröva detta när du känner dig stressad eller orolig

Maria Berglund Rantén

Maria Berglund Ranten

Bsc. Hons, Näringsmedicinare


Maria Berglund Rantén
mariaranten@icloud.com
www.naringsmedicin.com

Bachelor of Science (Hons) in Nutritional Therapy, University of Westminster, London 2006
Certifierad näringsmedicinare enl. NMTF, 2015
The Institute for Functional Medicine, USA (snart certifierad efter fyra års utbildning).

Från det att jag blev färdig med min utbildning i London har jag fokuserat på autoimmunsjukdomar (AIS), kroniska symptom, mental hälsa, hormoner, neurotransmittorer och mage/tarm. Jag hjälper stora som små. Det finns alltid en anledning till varför ohälsa uppstår och ger man kroppen rätt stöd så är den fantastisk på att läka sig själv.

Autoimmunsjukdomar
En AIS är när kroppens eget immunförsvar tar fel på en inkräktare/ett ämne och sig själv så när immunförsvaret börjar kriga mot inkräktaren förstör den även sin egen vävnad. En AIS försvinner inte av sig själv utan man måste hitta grundorsaken till varför immunförsvaret självkrigar.

Exempel på vanliga AIS: Hashimotos (sköldkörteln) eksem, psoriasis, vitiligo, reumatism, MS, Lupus, perniciös anemi (B12 brist), celiaki, ulceröst kolit, Crohns, ataxi (svårighet med muskel koordination). Förutom dessa AIS så är det mycket vanligt att tillstånd som ADHD, autism, OCD (tvångssyndrom), neurologiska symptom, försämrad kognitiv förmåga (minne, koncentration), Alzheimers, huvudvärk, håravfall och hjärt & kärlsjukdom har en autoimmun komponent.

De områden jag analyserar och som bidrar till kronisk ohälsa och AIS
• mat överkänsligheter
• näringsbrister
• stress
• mikrober (tex virus, bakterier, parasiter, svamp)
• tungmetaller och andra giftiga ämnen
• organens funktion

Näringsmedicinsk konsultation
Innan konsultationen så får du fylla i en matdagbok och två hälsoformulär. Under första konsultationen som tar 1.5 timme så går vi noga igenom formulären och din sjukdomshistoria. Jag tar ofta hjälp av avancerade labtester från USA för att finna grundorsaken till symptom/obalanser, bla genom www.cyrexlabs.com Jag är den enda i Sverige som har tillgång till Cyrex labtester. Uppföljningen tar 45-60 minuter och sker ca 4 veckor efter första träffen. Jag hjälper till med kost och livsstilsråd samt rekommenderar högkvalitativa supplements.

Jag och min familj flyttade tillbaka till Stockholm 2014 efter att ha bott i London i 18 år. Det känns spännande att ha börjat jobba inom näringsmedicin här i Sverige och jag hoppas kunna hjälpa så många som möjligt att komma tillbaka till full hälsa och vitalitet.

 

Lena Johansson

Lena Johansson

Diplomerad Psykosyntesterapeut


Under Coronautbrottet erbjuder jag terapi och samtalsstöd även på distans via Skype, telefon eller andra digitala plattformar. Dessutom utanför kontorstider vid behov.

Behöver du…                                                        

 • Se över din livssituation
 • Bryta mönster som saboterar
 • Få stöd i din smärta och sorg
 • Skapa sunda relationer
 • Få balans mellan görande och varande
 • Stärka din yrkes-/föräldraroll
 • Hitta lusten och glädjen
 • Förstå mer vem du är
 • Läka gamla sår och leva i nuet

Jag är Diplomerad Psykosyntesterapeut och har utbildat mig under fyra år vid Psykosyntesakademin i Stockholm. Utbildningen har jag kompletterat med olika kurser, bl.a. i KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Dessutom har jag bred erfarenhet från näringslivet där jag har arbetat för såväl inhemska som multinationella bolag, bl.a. flygbolag och hotellkedjor. Personalfrågor, rekrytering, utbildning och ledarskap är några av de områden som jag har täckt in under mitt arbetsliv.

I samtalen med mig finns möjligheter att få berätta om dig själv och ditt liv och bli tagen på allvar. När livet inte blir som vi har tänkt oss behöver vi många gånger sätta ord på det som gör ont och förstå varför vi mår som vi gör. I takt med att orden blir levande för oss själva fyller vi på vår bägare med större självinsikt och ökad medvetenhet och kan börja utforska vår längtan efter ett mer meningsfullt liv.

Psykosyntesen ser till hela människan, dvs. samspelet mellan känslor, intellekt, kropp och själ, och betonar det friska i oss. Våra motgångar och hinder kan därmed bli användbara erfarenheter och tillgångar på vägen mot en tillvaro där vi blir mer av oss själva, får större acceptans och där vi kan utnyttja vår fulla potential. Läs mer på www.lenajohansson.se

Varmt välkommen att kontakta mig på 0709-606189 eller lenamjsson@gmail.com

Rebecka Bobst

 

 

 

Tel. 0704-16 31 56
rebecka@bobstterapi.se

Samtalsterapeut i psykosyntes
KBT-terapeut
Schematerapi, ACT och CFT utbildad
Lärare i mindfulness och mindful self-compassion


Aktuellt med anledning av coronaviruset:
Mottagningen är öppen som vanligt för fysiska besök. Jag erbjuder terapi och stödsamtal
även på distans via telefon eller videosamtal för dig som hellre vill det, och under det aktuella coronautbrottet håller jag utökade och flexibla arbetstider för att underlätta tillgängligheten. 

Välkommen till terapi hos mig. I terapi får du utrymme och tid till att stanna upp och vända dig till det som är viktigt för dig.

 • Går du igenom en kris eller förändringsperiod och behöver trygghet och vägledning på vägen?
 • Vill du ta reda på vad du egentligen vill och tycker är viktigt?
 • Har du relationer med komplikationer och behöver nya perspektiv?
 • Upplever du sorg, oro eller stress?
 • Känner du dig otillfredsställd i livet fastän du i stort sett har allt?

Med samtalsterapi kan hinder och svårigheter bli en insiktsgivande upptäcktsresa i dig själv som ger dig nya perspektiv och erfarenheter. I terapin riktar vi ibland främst in oss på ditt liv här och nu och framåt, ibland tittar vi tillbaka i tiden på din historia för att få insikter kring vad som påverkar dina mönster och reaktioner än idag. Tillsammans lyssnar vi in på det du bär med dig och vilken livsriktning du vill gå i. Vi möter det med medkänsla och respekt och skapar förutsättningarna för att du ska kunna göra medvetna val i nuet och framtiden. Under terapins gång får du förhållningssätt och redskap för att hantera olika situationer, känslor och beteenden, och kommer i kontakt med din egen inre omtanke och stabilitet.

Min bakgrund
Jag är samtalsterapeut, KBT-terapeut och schematerapiutbildad. Jag är även lärare i Mindfulness-Baserad Stress Reduktion (MBSR) och lärare i Mindful Self-Compassion (MSC). I mitt arbete som terapeut integrerar jag schematerapi, KBT, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT), mindfulness och självmedkänsla.

Jag välkomnar både svensk- och engelsktalande klienter.

Praktisk information
Kostnad:
50 min session 900 kr.

Första träffen är ett prova-på samtal till ett reducerat pris om 500 kr.

Välkommen!
Rebecka Bobst
0704-16 31 56
rebecka@bobstterapi.se
Läs mer på min hemsida: www.bobstterapi.se

Thomas Wissing

Thomas Wissing

Leg. naprapat, spec. sports medicine


Arbetat som leg. naprapat sedan 1991.

Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. Förutom akuta vårdinsatser görs även en rad förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Som naprapat har jag:
• Blivit anlitad av Svenska Olympiska kommittén.
• Deltagit i Medical Team – OS Peking 2008 och OS London 2012.
• Senior proffs touren i golf (Kungsängen)
• 8 år med kanotlandslaget.
• Anlitad av ortopedkliniken
(specialistcenter Scandinavia)
• Samarbetar även med de flesta försäkringsbolagen.

Välkommen att boka tid hos Thomas på telefon 0705-705558 eller thomas.wissing19@gmail.com

Ulf Dextegen

Ulf Dextegen

Hypnos, NLP och EFT        


Vad vill du förändra i ditt liv?

Det största hindret för att nå våra mål eller skapa förändringar i våra liv finns inom oss själva!

Begränsningar och rädslor, eller kanske bara ”latmasken” inom oss gör att vi inte utnyttjar vår fulla potential. Nästan alla beslut vi fattar är helt automatiska utan att vi tänker medvetet, många likvärdiga beslut skapar ett mönster och med tiden har vi etablerat en vana – ett beteende. Av slentrian fattar vi ibland dåliga beslut, och förr eller senare har vi genom dessa odlat fram oönskade beteenden och känslotillstånd som är svåra att förbättra.

Somliga kan hantera detta själva, men för många av oss är det mycket svårt att med ren viljestyrka påverka oönskade beteenden eller oönskade känslor – eftersom vi helt enkelt inte har den självdisciplin som krävs. Du kan medvetet besluta dig för en förändring och försöker och försöker, men om ditt undermedvetna inte är överens med ditt medvetande så hjälper ingenting:Ditt undermedvetna arbetar emot dig!

Med Hypnos, NLP och EFT kan dina känslor och beetenden omprogrammeras enligt dina önskemål.
Ditt undermedvetna nu istället arbetar för dig!

Det kan ex handla om:
– Fobier
– Överdriven nervositet
– Självförtroende, självkänsla, självrespekt
– Sömn/viktproblem
– Bättre prestationer inom sport
– Ledarskap/kreativitet/motivation
– Rökning, snusande, godisätande
– Målprogrammering
– Stresshantering
– etc

Detta är för dig som utan ansträngning vill utnyttja själva essensen i mental träning men vill slippa att ägna månader åt att lära dig olika tekniker eller att behöva göra diverse mentala övningar med viljans kraft.

Jag har en förkärlek till sport och idrottsprestationer för såväl individer som hela lag som vill prestera bättre och etablera en högre lägstanivå. Jag tillhör själv världseliten inom fridykning tack vare hypnos, NLP och EFT: Jag är regerande svensk mästare i Statisk Apnea med svenskt och nordiskt rekord på 8min 43 sek. Jag är dessutom hypnoscoach åt Svenska Fridykningslandslaget. (mer om mitt tävlande på http://www.stockholmapnea.se/medlemmar.php?id=60 )

Hur går det till?
Du kontaktar mig och vi kommer överens om vad som kan göras. Under en eller några sessioner (individuellt) vilar du djupt och mår fantastiskt bra under tiden jag gör jobbet för dig. Att befinna sig i djup trance är en mycket behaglig upplevelse. Självfallet har jag tystnadplikt!

Hypnos:

I det mentala tillstånd som kallas för ”trance” är vår hjärna mycket mottagligt för positiva visioner då vi är mer fokuserade på den inre upplevelsen än på omvärlden, fullständigt avslappnade i kroppen och koncentrerade i tanken. I detta tillstånd uppfattar hjärnan på en undermedveten nivå fantasier och minnen som faktisk verklighet. Efter hypnosen kommer det det vi programmerade in i dig tillbaka ”upp från djupet av dig själv”. Du når önskat resultat betydligt snabbare och mycket lättare än om du kämpar på som vanligt med ren viljestyrka.

NLP:
Neuro-Lingvistisk Programmering gör att vi kan kartlägga och förändra känslor och beteenden. Du kan ex ersätta känslan av skräck och obehag att prata inför folk med en känsla av tillförsikt och att ”detta ska bli riktigt kul!”. Du kan på en eller ett par sessioner bli av med okontrollerade rädslor (ex höjdskräck, flygrädsla, djurfobier, etc). Du som idrottsman kan befinna dig i flow när du själv vill istället för att hamna i det slumpmässigt någon gång då och då, och du kan vara lugn och fokuserad istället för nervös inför en tävling.

EFT:
Emotional Freedom Technique kan betecknas som ”fokuserad akupressur”. EFT balanserar meridiansystemet på samma sätt som akupunktur och shiatsu gör, med tillägget att man systematiskt kopplar in det undermedvetnas påverkan. Exempelvis, när du upplever ångest och känner ”fjärilar” i magen så är det inte dina tarmar som rör sig utan det du upplever är störningar i ditt energifält i magtrakten genererade från ditt undermedvetna. Genom att påverka dessa störningar med ett slags akupressur, s.k. tapping, så reduceras och elimineras dessa störningar och din negativa känsla kan försvinna på ett nästan mirakulöst sätt. EFT är en enkel men mycket kraftfull teknik (som är lätt att lära sig).

Ulf Dextegen
email ulfdextegen@gmail.com
telefon 0704 85 25 80

För mer information se www.dexologic.se

Maria Karlsson

Maria Karlsson

Maria tar emot klienter sen 16 år. Hon arbetar utifrån de funktionsmedicinens principer.

Maria undervisar blivande näringsterapeuter i Stockholm. Hon föreläser bl. a. om kroppens hormoner, signalsubstanser och näringsterapi.

Kontakt: maria.karlsson@oih.se

 

 

 

Bachelor of Science (Hons) of Nutritional Therapy, University of Westminster, London 
Medicinutbildning 80p, BMC, Uppsala Universitet.


 

 

Funktionsmedicin & näringsterapi

Funktionsmedicinen ser på människans hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, där kroppens olika system samverkar, och påverkar varandra. Vid en funktionsmedicinsk utredning,  söker man fastställa de underliggande orsakerna till ohälsa, genom en omfattande kartläggning av klientens historia, symptom och nuvarande situation.

 

Konsultationsupplägg

Nybesök tar ca 2,5 timmar.

Vid det första mötet sker undersökning med djup intervju, ESTECK-mätning och mikroskopisk blodanalys.

Utifrån den sammanställda informationen, utarbetas en behandlingsplan. Den inkluderar kost- och livsstilsråd samt kosttillskott och ev. örter.

Läs mer: Konsultationsinfo + pris

 

Analyser

Maria har specialiserat sig på hormonbalansering och erbjuder bl. a. analys av köns- och stresshormoner samt signalsubstanser.

Funktionsmedicinen arbetar med en stor bredd av analyser och erbjuder även analys av bl. a. fettsyror, hårmineraler, allergiprofiler, utredning av mage-tarm och hjärta-kärl, avgiftning och toxiska metaller, samt genprofiler.

Det är efter det första utredande mötet det går att att avgöra vilka analyser som kan vara aktuella för dig.

Läs mer: Information om konsultation + analyser

 

Föredrag & undervisning

Maria undervisar blivande näringsterapeuter på Nordiskt näringscenter och är regelbundet anlitad som föreläsare. Hon har ett brinnande intresse för hälsa. Välkommen att anlita henne!

 

Christer Fernström

Christer Fernström

Legitimerad naprapat      


Studerat till naprapat i Stockholm, examinerad 1981 – Doctor of Naprapathy.

Sen 1994 dessutom leg. naprapat. Praktiktjänstgöring i Sverige och USA.

Ständig medlem i Svenska Naprapatförbundet och ansvarsförsäkrad.

Se vidare www.dot-ab.se

Hjärtligt välkommen att beställa tid hos Christer på
Kliniktel: 070-417 52 60