Rebecka Bobst


Dipl. samtalsterapeut
KBT-terapeut
Utbildad i schematerapi, ACT och CFT
Lärare i mindfulness och mindful self-compassion

Tel. 070-416 31 56
rebecka@bobstterapi.se


Välkommen till terapi hos mig. I terapi får du utrymme och tid till att stanna upp och vända dig till det som är viktigt för dig.

  • Går du igenom en kris eller förändringsperiod och behöver trygghet och vägledning på vägen?
  • Vill du ta reda på vad du egentligen vill och tycker är viktigt?
  • Har du relationer med komplikationer och behöver nya perspektiv?
  • Upplever du sorg, oro eller stress?
  • Känner du dig otillfredsställd i livet fastän du i stort sett har allt?

Med samtalsterapi kan hinder och svårigheter bli en insiktsgivande upptäcktsresa i dig själv som ger dig nya perspektiv och erfarenheter. I terapin riktar vi ibland främst in oss på ditt liv här och nu och framåt, ibland tittar vi tillbaka i tiden på din historia för att få insikter kring vad som påverkar dina mönster och reaktioner än idag. Tillsammans lyssnar vi in på det du bär med dig och vilken livsriktning du vill gå i. Vi möter det med medkänsla och respekt och skapar förutsättningarna för att du ska kunna göra medvetna val i nuet och framtiden. Under terapins gång får du förhållningssätt och redskap för att hantera olika situationer, känslor och beteenden, och kommer i kontakt med din egen inre omtanke och stabilitet.

Min bakgrund

Jag är samtalsterapeut, KBT-terapeut och schematerapiutbildad. Jag är även lärare i Mindfulness-Baserad Stress Reduktion (MBSR) och lärare i Mindful Self-Compassion (MSC). I mitt arbete som terapeut integrerar jag schematerapi, KBT, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT), mindfulness och självmedkänsla.

Jag välkomnar både svensk- och engelsktalande klienter.

Praktisk information

Kostnad: 50 min session 1100 kr.

Första träffen är ett prova-på samtal till ett reducerat pris om 700 kr.

Läs mer på min hemsida: www.bobstterapi.se

Välkommen!

Rebecka Bobst
070-416 31 56
rebecka@bobstterapi.se

 

Posted in Medarbetare.