Christa Maynard

Cert. näringsterapeut
PhD i medicin

christa@healthinbalance.se
www.healthinbalance.se

PhD Medicine, University of Melbourne, Australia
PG.Dip. Personalised Nutrition, Middlesex University, UK
Nutritional Therapy Practice Diploma, CNELM, UK
Cert. Neurolinguistic Programming (NLP) Practitioner
BSc(Hons) Biochemistry
BAppSc Chemistry & Biochemistry
Yoga Alliance Certified Yoga Teacher
mNMTF, mBANT


Näringsmedicin/Funktionsmedicin

Jag jobbar utifrån ett funktionsmedicinskt perspektiv. Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling inom medicinen som kan ses som en brygga mellan skolmedicin och komplementär medicin.  Funktionsmedicin inriktar sig på individen istället för på sjukdomen, och försöker hitta de grundläggande orsakerna till varför ohälsa har uppstått.  Man ser kroppen som en helhet, sammansatt av flera kroppsfunktioner och organsystem som är kopplade till varandra och som påverkas av kost, näringsstatus, fysisk aktivitet, stress, miljö, relationer, tankar och genetik.  Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den får rätt förutsättningar, vilket vi kan bidra till genom att ta bort det som hindrar läkning och tillför det som främjar det.  Jag jobbar som något av en hälsodetektiv, där jag kopplar ihop ledtrådar för att försöka komma till de underliggande obalanserna som bidrar till dina symptom eller problem.

Om du har kroniska hälsotillstånd, eller bara vill optimera din hälsa för bättre välmående, prestation, mental klarhet och kognitiv förmåga, kan jag skräddarsy ett program för dig som är anpassat till dina förutsättningar och mål.

Kroniska hälsotillstånd påverkas till stor del av kost-och livsstilsfaktorer.

Typiska exempel på kroniska tillstånd är: mag- och tarmbesvär, trötthet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar (inkl. övervikt, kärlsjukdomar), frekventa förkylningar, kognitiv försämring, hormonella besvär, allergier, intoleranser, eksem, akne, sömnlöshet, ångest, nedstämdhet, humörsvängningar, huvudvärk, extrem mensvärk.

Kanske äter du relativt hälsosamt och tränar mycket, men känner att allt inte är optimalt, och generellt vill fortsätta förbättra din hälsa, prestation och ditt välmående för ett längre och hälsosammare liv.

Näringsterapikonsultation

Du fyller i ett detaljerat hälsoformulär samt en kostdagbok inför ditt besök, och under första konsultationen (2 timmar) går vi noga igenom din hälsohistoria för att bygga upp en detaljerad bild av din hälsa och de bidragande faktorerna till dina besvär.  Jag använder ofta skolmedicinska tester och ibland avancerade funktionella tester när de kan vara till hjälp, som till exempel tester av cyrexlabs.com.  Återbesöket tar ca 50-60 min och sker ca 6 veckor efter den första konsultationen.

Jag kommer från Australien men har bott i Sverige i 16 år så jag förstår svenska flytande.  Du är välkommen att både skriva och prata svenska.

Jag ger konsultationer både på engelska och på svenska.

Behnaz Zeraatgar

Tel: 072-927 36 33
info@kbtvalet.se

Leg. psykoterapeut


Jag har i grunden en magisterexamen i psykologi som består av kriminologi, pedagogik och psykologi. Vidare har jag även en Medicine magisterexamen med huvudområdet psykoterapi och är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (Karolinska Institutet).

Min övertygelse är att vi människor kan förändra destruktiva mönster och min ambition är att förmedla hopp och konkret hitta de terapeutiska verktyg som passar just dig och som kan leda dig till dina mål och önskningar. Att hjälpa människor minska lidande, utvecklas och hitta sin mening i livet är min drivkraft och min största passion.

Jag använder mig av mina teoretiska kunskaper i kombination med flerårig praktisk erfarenhet (14 års behandlings erfarenhet) och framförallt mitt personliga förhållningssätt i möte med andra människor.

Språk som jag bedriver terapi på är förutom svenska även engelska och persiska.

 

Johanna Martinsson

Tel. 070-870 75 53
johanna.gestaltterapi@hotmail.com

Dipl. gestaltterapeut

 

 

 

 

 


Det kan finnas många anledningar till att vi människor väljer att gå i terapi. Du kanske går igenom en svår tid i en nära relation eller i arbetslivet, är orolig eller har ångest, känner ohanterlig stress, känner dig nedstämd, deprimerad eller önskar personlig utveckling och djupare självförståelse.

I terapin är det du och ditt behov som är centralt. I mötet med mig får du stöd att sortera upplevelser, tankar, känslor och beteenden för att kunna förstå dessa utifrån deras sammanhang. Tillsammans kan vi undersöka hur det ser ut i ditt liv och i dina relationer, synliggöra mönster och vad som styr dig idag samt hur du skulle vilja ha det. Gestaltterapi ser på människan som kapabel att påverka sig själv. Genom att prova andra sätt att vara, tänka och göra kommer du successivt att öka din medvetenhet och utveckla din förmåga att skapa mening, växt och hälsa i mötet med andra.

Gestaltterapi är en humanistisk form av samtalsterapi som vilar på existentiell och relationell teoretisk grund. Terapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn och utgår från vad vi tänker och känner i nuet.

Om mig
Jag är dipl. gestaltterapeut och har utbildat mig under fyra år vid Gestaltakademin. Jag har vidareutbildning inom stressområdet och är dipl. stress och avspänningspedagog samt mindfulnessinstruktör inom Mindfulnessbaserad Stressreduktion (MBSR).

Min bakgrund är en fil. kand. inom HR/psykologi där jag under 20 år har arbetat i olika roller med HR-frågor. Idag verkar jag som specialist inom arbetsmiljö med både rehabiliterande samt förebyggande och stödjande insatser på individ- och gruppnivå; exempelvis konflikthantering, grupputveckling, stresshantering samt hälsofrämjande ledarskap. Jag har också en bakgrund som behandlare inom psykiatrin med barn och familjer.

Kostnad
Jag tar emot klienter i korta eller längre terapier. Privatpersoner betalar 800 kr (inkl. moms) för 60 minuter.

Om du funderar på att gå i terapi är du välkommen att kontakta mig för ett första kostnadsfritt samtal och ett förutsättningslöst möte.

Som samtalsterapeut har jag tystnadsplikt och ansvarsförsäkring. Jag har också egen regelbunden handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Ellen Collin

Ellen CollinHos mig kan du söka hjälp vid akut kris eller för en längre samtalskontakt.

Tel 070 526 41 46
ellen.collin@telia.com

Leg. psykoterapeut
Certifierad EMDR-terapeut


Min inriktning och utbildning är integrativ och för mig är det viktigt att hålla mig uppdaterad på forskning och utveckling inom neurovetenskap och psykoterapi. Jag är specialiserad inom EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Min erfarenhet är att våra psykiska svårigheter idag (såsom depression, relationssvårihger, sömnstörningar, oro, tvång och ångest) ofta har sin grund i små eller stora störande händelser tidigare i livet. Att fokusera på dessa händelser brukar leda till snabb förbättring i psykiskt/fysiskt avseende. Det bidrar också till ökad kontakt med den inneboende förmågan till självläkning. Detta går utmärkt att kombinera med att undersöka beteenden i nutid. Kunskap om kroppen och nervsystemet är en viktig del för ökad förståelse för de egna känslomässiga reaktionerna.

Självmedkänsla följer som en röd tråd oavsett metod. Jag har även bred erfarenhet av somatiska sjukdomstillstånd genom flera års arbete i vården. Även existentiella frågor ligger mig varmt om hjärtat.

Länkar:

www.emdr.se

www.aedpinstitute.org

www.tarabrach.com

www.affectphobiatherapy.com

www.maibergerinstitute.com/polyvagal-theory-emdr