Jessica Heuvels

Aukt. dans- och rörelseterapeut
Ordförande i Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige

Tel: 073- 904 90 07
jessica@dansochrorelsepraktiken.com


Vad är dans- och rörelseterapi, DMT?

Dans- och rörelseterapi DMT är en av de konstnärliga terapiformerna med utgångspunkt i det kroppsliga uttrycket av att själv få uppleva, erfara och göra. Som dans- och rörelseterapeut använder jag mig av dans och eller rörelse i samspel med det talade ordet för att via dansen och rörelsen få igång en kreativ skapandeprocess. Den här processen blir ingången och startpunkten till en förändrings- eller reflektionsprocess. I processen riktas uppmärksamhet mot den kroppsliga, emotionella och mentala närvaron för att öka medvetenheten om vad som händer inom oss själva, i samspel med andra och ge möjlighet till bearbetning. Utmärkande för terapiformen är det icke-verbala och att kroppens uttryck får ta lika stor del som samtalet.

EVERY ”BODY” HAS A STORY TO TELL.

Viktigt! Tidigare erfarenheter eller kunskap i dans är absolut inte nödvändigt, man behöver inte kunna dansa och funktionsvariationer inte är ett hinder för att gå i dans- och rörelseterapi.

Mer information om mig och hur jag jobbar hittar du här: dansochrorelsepraktiken.com

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer, tveka inte att höra av dig.
Varmt välkommen!

 

Posted in Medarbetare.