Nadja Gordon Söderling

Dipl. samtalsterapeut

Tel: 073-628 05 00
nadjagordonsod@gmail.com

Det vi är medvetna om har vi möjlighet att förändra, utveckla och läka. Det vi är omedvetna om förblir oförändrat och påverkar oss på ett omedvetet plan, och står i vägen för vårt växande som individer.


Känner du dig blockerad inom ett visst område eller upplever att du fastnat i begränsande mönster? Har du svårt att närma dig en kärleksrelation eller upplever att du dras till ”fel” partners? Inget är för litet eller stort för att ta med in i terapirummet.

Jag erbjuder dig ett tryggt och kravlöst rum, ett empatiskt lyssnande och kärleksfull närvaro. Tillsammans utforskar vi dina tankar, känslor, beteendemönster, ditt undermedvetna och din högsta potential. Jag hjälper dig att hitta hem i dig själv istället för att söka bekräftelse hos andra. Jag är din aktiva guide till insikt, utveckling och läkning. För att kunna vara det är det viktigt att du engagerar dig och tar din process på allvar. En terapeutisk process är en ibland utmanande, men alltid gemensam resa.

Vilka masker döljer du dig bakom? Lider du av ångest eller befinner du dig i kris? Tampas du med skam eller skuld? Eller är du kanske nöjd med ditt liv i allmänhet men längtar efter något mer, kanske en känsla av mening eller inre frid? Vi jobbar med det terapeutiska samtalet, inre bilder/guidade visualiseringar och stolsarbete. Du och dina behov är alltid mitt fokus och metoderna anpassas därefter.

Om mig

Jag är diplomerad samtalsterapeut i Integrativ Psykoterapi med Psykosyntes som grund (motsvarande steg -1) från Humanova. Min kunskap omfattar både teorier och metoder från flera olika inriktningar – såsom KBT, Schematerapi, anknytningsteori, ACT (Acceptance Commitment Therapy) och Mindfulness. Psykosyntesen är en holistisk terapiform där man tar hela människan i beaktning; kropp, intellekt, känslor och själ. Vi är mer än våra sår och vår historia, våra inlärda beteenden och våra försvar. Fokus är begrepp som delpersonligheter, vilja, avidentifikation samt det transpersonella (bortom personligheten). Psykosyntesen har också en dörr öppen för det existentiella perspektivet om viljan finns, utifrån klientens egna livsåskådning. Läs mer om Psykosyntesterapi på www.humanova.se.

Att få följa med en människa på resan in i sig själv, på väg mot ökad medvetenhet, kraft och helhet, är mitt kall. För mig är det viktigt att ständigt förkovra mig inom mitt fält och jag går regelbundet i handledning för att på bästa sätt kunna stå till förfogande för mina klienter.

Förutom mitt stora intresse för mänsklig utveckling och relationer, har jag även en stark dragning till allt som har med matlagning och matkultur att göra och jag har tidigare arbetat som kock. Jag har en examen i socialantropologi och har bott i flera länder runt om i världen och pratar fem olika språk. Yoga, dans, och natur är andra återkommande teman i mitt liv där jag hämtar mycket energi och inspiration.

 

Posted in Medarbetare.