Johanna Martinsson

Tel. 070-870 75 53
johanna.gestaltterapi@hotmail.com

Dipl. gestaltterapeut

 

 

 

 

 


Det kan finnas många anledningar till att vi människor väljer att gå i terapi. Du kanske går igenom en svår tid i en nära relation eller i arbetslivet, är orolig eller har ångest, känner ohanterlig stress, känner dig nedstämd, deprimerad eller önskar personlig utveckling och djupare självförståelse.

I terapin är det du och ditt behov som är centralt. I mötet med mig får du stöd att sortera upplevelser, tankar, känslor och beteenden för att kunna förstå dessa utifrån deras sammanhang. Tillsammans kan vi undersöka hur det ser ut i ditt liv och i dina relationer, synliggöra mönster och vad som styr dig idag samt hur du skulle vilja ha det. Gestaltterapi ser på människan som kapabel att påverka sig själv. Genom att prova andra sätt att vara, tänka och göra kommer du successivt att öka din medvetenhet och utveckla din förmåga att skapa mening, växt och hälsa i mötet med andra.

Gestaltterapi är en humanistisk form av samtalsterapi som vilar på existentiell och relationell teoretisk grund. Terapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn och utgår från vad vi tänker och känner i nuet.

Om mig
Jag är dipl. gestaltterapeut och har utbildat mig under fyra år vid Gestaltakademin. Jag har vidareutbildning inom stressområdet och är dipl. stress och avspänningspedagog samt mindfulnessinstruktör inom Mindfulnessbaserad Stressreduktion (MBSR).

Min bakgrund är en fil. kand. inom HR/psykologi där jag under 20 år har arbetat i olika roller med HR-frågor. Idag verkar jag som specialist inom arbetsmiljö med både rehabiliterande samt förebyggande och stödjande insatser på individ- och gruppnivå; exempelvis konflikthantering, grupputveckling, stresshantering samt hälsofrämjande ledarskap. Jag har också en bakgrund som behandlare inom psykiatrin med barn och familjer.

Kostnad
Jag tar emot klienter i korta eller längre terapier. Privatpersoner betalar 800 kr (inkl. moms) för 60 minuter.

Om du funderar på att gå i terapi är du välkommen att kontakta mig för ett första kostnadsfritt samtal och ett förutsättningslöst möte.

Som samtalsterapeut har jag tystnadsplikt och ansvarsförsäkring. Jag har också egen regelbunden handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Posted in Okategoriserade.