Johanna Falk

Johanna Falk

Beteendevetare (SU)
Näringsterapeut (cert.)
Funktionsmedicinare (Medicinutbildning 80p, BMC, Uppsala Universitet)

johanna.falk@oih.se


Välkommen till mig för ett besök. Jag är näringsterapeut med specialitet inom funktionsmedicin.

Jag är specialiserad inom sambandet mellan kroppsliga och själsliga symtom och har lång erfarenhet av behandlingar av mag-tarmbesvär, hormonella besvär, infektioner, tungmetaller, vissa hudbesvär, liksom av trötthet, nedstämdhet och bristande självkänsla.

Hur arbetar en näringsterapeut med inriktning på funktionsmedicin?

Funktionsmedicinen vilar på en solid vetenskaplig grund och kan ses som en brygga mellan skol- och alternativmedicin. Inom funktionsmedicinen arbetar vi med att optimera varje individs hälsa genom att utvärdera via laboratorietester och behandla med kost, vitaminer, mineraler, örter, amino- och fettsyror, liksom enzymer och andra naturliga substanser.
Funktionsmedicinen ser dig som en helhet och tar hänsyn till arv, miljö och livsstil. Funktionsmedicinen arbetar processinriktat för att kartlägga orsaken till dina symtom och använder metoder som stimulerar kroppens självläkande förmåga genom att rensa ut slaggprodukter och bygga upp frisk vävnad och friska funktioner. Funktionsmedicinen kan också kombineras med behandling från läkare och kroppsbehandlingar. Funktionsmedicinen har en starkt vitaliserande verkan och kan motverka symtom som förknippas med åldrandet.

Föredrag och undervisning

Jag håller föredrag om kroppen, din diet, mineraler och analysmetoder. Jag arbetar med att utbilda blivande näringsterapeuter på Näringscenter.

För mer information om Funktionsmedicin och hur det går till vid nybesök och uppföljning, klicka här, Välkommen till Johanna Falk.

Välkommen att kontakta mig!

 

Posted in Medarbetare.