Charlotta Lindahl

Som psykoterapeut arbetar jag för att alla människor ska upptäcka sina egna potentialer, resurser och hitta det friska inom sig.

Tel: 0707-970790
charlottalindahl@gmail.com

Mottagning enbart i Östersund

Leg psykoterapeut med systemisk inriktning, socionom, coach
Cert EMDR-terapeut, cert EMDR-handledare
Lifespan Integration terapeut
Internal Family Systems therapy (IFS), Traumaterapeut
Vidareutbildningar i kris, trauma, sexuella övergrepp och strukturell dissociation.


Som psykoterapeut har jag specialiserat mig på läkning efter kriser, traumatiska händelser och upplevelser av försummelse. Jag arbetar för att alla ska upptäcka sina egna potentialer, resurser och hitta det friska inom sig.

Psykoterapi kan behövas när en människa varit med om svåra upplevelser, övergrepp och/eller försummelse.
Jag använder terapeutiska metoder som möjliggör snabb läkning utan att det leder till retraumatisering.
Läkningsarbetet möjliggörs av att vi människor har en inneboende förmåga till återhämtning och utveckling.

Min inriktning är integrativ, jag har samlat kunskap från bland annat systemisk familjeterapi, psykodynamisk terapi, kognitiv psykologi, interpersonell neurobiologi, samt allmänmänsklig kunskap. Jag har 45 års erfarenhet av arbete med terapi, samtal, vägledning och handledning.

Till mig kommer barn, ungdomar, vuxna och ibland par.
De människor som kontaktar mig plågas ofta av koncentrationssvårigheter, relationsproblem, ledsenhet/depressioner, ångest, oro, sömnsvårigheter och svårigheter att känna sig värdefulla och sedda. Dessa upplevelser kan aktualiseras av händelser i det dagliga livet, såsom relationer, konflikter med ursprungsfamiljen eller på arbetsplatsen med mera.

Jag har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänsten och behandlingshem.

Jag har även lång erfarenhet som handledare inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin, rättspsykiatri och socialtjänst, behandlingshem och rehabiliteringsträdgårdar.

Jag föreläser om konsekvenser av trauma och försummelse. Om hur vi kan förstå oss själva och varför det kan vara så komplicerat med relationer ibland.

Som terapeut och handledare arbetar jag för att ge människor möjlighet att utveckla delar av sig själva som de vet eller anar behöver utvecklas i ett framtida eget ledarskap. Detta möjliggör också att man upptäcka hinder, som står i vägen för att utvecklas. Jag är en utomstående partner som hjälper människor hitta ny medvetenhet, som i sin tur möjliggör nya handlingar.
Terapiarbete handlar om att komma vidare i sitt liv och kunna leva i nuet.

Välkommen att höra av dig om du bor i Östersund med omnejd!

 

Länkar:

EMDR Sverige
Lifespan Integration
Internal Family Systems terapi
Svenska föreningen för Familjeterapi
Interpersonel neurobiologi Daniel Siegel
WONSA World of No Sexual Abuse
Samrådsforum för Psykoterapi

Pröva detta när du känner dig stressad eller orolig

Posted in Medarbetare.