Cecilia Magnander

Cecilia Magnander

Socionom – Socialhögskolan  (Stockholms Universitet)
Terapeututbildning – KBT – Svenska Institutet för Kognitiv
Diplomerad Coach från Coachutbildning Sverige


Jag har arbetat med olika typer av samtal i hela mitt yrkesliv. Jag startade min karriär genom att arbeta med anställningsintervjuer inom näringslivet, innan jag gick vidare till att fokusera på karriär -och livscoachning med såväl medarbetare som chefer.  På senare år har jag arbetat med rehabilitering av sjukskrivna bland annat pga utbrändhet. Jag har även arbetat som kurator för människor med långvarig smärta och stress och har stor erfarenhet av att möta människor som vill få en förändring i sitt liv och därigenom få en bättre balans. Idag arbetar jag som KBT terapeut på min mottagning på Odenplans Integrerade Hälsoklinik.

KBT – Terapi
Inom kognitiv beteendeterapi (KBT) arbetar klient och terapeut med att kartlägga och förstå klientens tankemönster, känslor och handlingar, reaktioner i samspelet med sin omgivning. Genom att bli medveten om hur vi tänker, kan vi lära oss att byta ut negativa och disfunktionella tankar till mer positiva tankar. Insikten av att förstå hur vi tänker ger oss möjligheten att lättare göra förändringar och därigenom kunna leva ett mer positivt liv. Att titta på sina tankemönster och att utmana gamla invanda tankemönster är viktiga inslag i KBT- terapi.

KBT -terapi utmärks också av att den är strukturerad och målinriktad. Både klient och terapeut är aktiva under samtalet. Klienten arbetar med hemuppgifter mellan samtalen för att träna i vardagen på det som man har arbetat med på senaste sessionen. Detta är ett sätt att hålla igång terapin mellan samtalen och att komma vidare med sitt förändringsarbete. I KBT fokuseras främst på nuet – vad det är som gör att problemet vidmakthålls idag? Tidigare erfarenheter och vår livshistoria är dock ofta mycket viktiga ingredienser för att förstå hur vi fungerar idag.

Jag ser de som min uppgift att ge människor insikter och därigenom bra verktyg, så de kan leva ett liv med bättre balans. Jag möter dagligen personer med oro, ångest, depressioner, dålig självkänsla, stress, tvångstankar och par som vill gå i parterapi.

Vill du veta mer om KBT- terapi och hur den kan hjälpa dig i ditt vardagliga liv? Alla människor mår bra av att gå i terapi och inga problem är egentligen för små. Kontakta mig redan idag på 0708 67 30 42 eller maila mig på info@kbtterapistockholm.se eller gå in på min nya hemsida www.kbtterapistockholm.se Alla människor mår bra av att gå i terapi och inga problem är egentligen för små.

Posted in Medarbetare.