Thomas Wissing

Thomas Wissing

Leg. naprapat, spec. sports medicine


Arbetat som leg. naprapat sedan 1991.

Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. Förutom akuta vårdinsatser görs även en rad förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Som naprapat har jag:
• Blivit anlitad av Svenska Olympiska kommittén.
• Deltagit i Medical Team – OS Peking 2008 och OS London 2012.
• Senior proffs touren i golf (Kungsängen)
• 8 år med kanotlandslaget.
• Anlitad av ortopedkliniken
(specialistcenter Scandinavia)
• Samarbetar även med de flesta försäkringsbolagen.

Välkommen att boka tid hos Thomas på telefon 0705-705558 eller thomas.wissing19@gmail.com

Posted in Medarbetare.