Charlotta Lindahl

Charlotta Lindahl

Som psykoterapeut arbetar jag för att alla människor ska upptäcka sina egna potentialer, resurser och hitta det friska inom sig.

Tel: 0707-970790
charlottalindahl@gmail.com

Leg psykoterapeut med systemisk inriktning, socionom, coach
Cert EMDR-terapeut, cert EMDR-handledare
Lifespan Integration terapeut
Internal Family Systems therapy (IFS), Traumaterapeut
Vidareutbildningar i kris, trauma, sexuella övergrepp och strukturell dissociation.


Som psykoterapeut har jag specialiserat mig på läkning efter kriser, traumatiska händelser och upplevelser av försummelse. Jag arbetar för att alla ska upptäcka sina egna potentialer, resurser och hitta det friska inom sig.

Psykoterapi kan behövas när en människa varit med om smärtsamma skrämmande upplevelser, övergrepp och/eller försummelse.
Jag använder terapeutiska metoder som möjliggör snabb läkning utan att det leder till retraumatisering.
Läkningsarbetet möjliggörs av att vi människor har en inneboende förmåga till återhämtning och utveckling.

Min inriktning är integrativ, jag har samlat kunskap frånland annat systemisk familjeterapi, psykodynamisk terapi, kognitiv psykologi, interpersonell neurobiologi. Jag har 40 års erfarenhet av arbete med terapi, samtal, vägledning/coaching och handledning.

Till mig kommer barn, ungdomar, vuxna och par.
De människor som kontaktar mig plågas ofta av ångest, oro, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, depressioner, relationsproblem och svårigheter att känna sig värdefulla och sedda.

Jag har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänsten och behandlingshem.

Jag arbetar även som handledare inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin, rättspsykiatri och socialtjänst, behandlingshem och rehabiliteringsträdgårdar.

Jag föreläser om konsekvenser av trauma och försummelse. Om hur vi kan förstå oss själva och varför det kan vara så komplicerat med relationer ibland.

Som coach arbetar jag för att ge människor möjlighet att utveckla delar av sig själva som de vet eller anar behöver utvecklas i ett framtida ledarskap. Detta möjliggör också att man upptäcka hinder, som står i vägen för att utvecklas i sitt ledarskap. Coachen är en utomstående partner som hjälper människor utveckla en ny medvetenhet som i sin tur möjliggör nya handlingar. Coaching processen tar sin utgångspunkt och siktar in i framtiden.

Välkommen att höra av dig!


Länkar:

EMDR Sverige
Lifespan Integration
Internal Family Systems terapi
Svenska föreningen för Familjeterapi
Interpersonel neurobiologi Daniel Siegel
WONSA World of No Sexual Abuse
Samrådsforum för Psykoterapi
Coaching

Pröva detta när du känner dig stressad eller orolig

Posted in Medarbetare.